Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Ciepłej.

Tytuł
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Ciepłej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback