Zademonstrowanie obecności osób kierujących rowerami w przestrzeni publicznej, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb ruchu rowerowego oraz konieczności działania na rzecz jego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pierzeja zachodnia (okolice ul. Spółdzielczej).
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki,Lipowa, Malmeda, Al. Piłsudskiego, Branickiego, Piastowska (przez nawrotkę) na Warszawską, Staszica, Piasta, Skorupska, Słonimska, Ogrodowa, Sienkiewicza, Jagienki, Poleska, Boh. Monte Cassino, Św. Rocha, Lipowa, Rynek Kościuszki (zakończenie).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
29.03.2024 r. godz. 18.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
29.03.2024 r. godz. 19.15.
W sprawie
Zademonstrowanie obecności osób kierujących rowerami w przestrzeni publicznej, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb ruchu rowerowego oraz konieczności działania na rzecz jego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Organizator
Stowarzyszenie Rowerowy Białystok.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony