,,W obronie wolnych mediów”.

Miejsce zgromadzenia
Przed Sądem Okręgowym.
Trasa przemarszu
przemarsz chodnikami od Sądu Okręgowego wokół Placu NZS do powrotu pod Sąd.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
13.02.2024 r. godz. 18.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
13.02.2024 r. godz. 18.30.
W sprawie
,,W obronie wolnych mediów”.
Organizator
Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony