,,W obronie wolnych mediów”. odwołane

Miejsce zgromadzenia
Przed Sądem Okręgowym - ul. M. Skłodowskiej-Curie (z przemarszem chodnikami wokół Placu NZS).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
15.01.2024 r. godz. 18.00 - 18.30.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
19.01.2024 r. godz. 18.00 - 18.30.
W sprawie
,,W obronie wolnych mediów”.
Organizator
Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony