,,Brak reakcji rządu na niekontrolowany napływ zboża oraz innych produktów rolnych z Ukrainy, brak reakcji na zwalczanie choroby ASF i nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim i kołami łowieckimi, likwidacja zielonego ładu i uproszczenie przepisów unijnych związanych z produkcją rolną, wprowadzenie obowiązku wypłaty przez państwo odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę, uruchomienie niskooprocentowanych kredytów na prowadzenie i utrzymanie produkcji rolnych, wypłata kompensacji suszowej, dopłaty do kukurydzy, dopłaty do paliwa rolniczego”.

Miejsce zgromadzenia
ul. Jurowiecka przy Zarządzie Okręgowym PZŁ.
Trasa przemarszu
Jurowiecka - Sienkiewicza - Piłsudskiego - Malmeda (postój przed Biurem ZR Podlaskiego PO) następnie - Liniarskiego - Kalinowskiego - Krakowska - Stołeczna (zakończenie przed Biurem Okręgowym PiS).
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
04.03.2024 r. godz. 10.00.
Termin zgromadzenia (zakończenie)
11.03.2024 r. godz. 15.00.
W sprawie
,,Brak reakcji rządu na niekontrolowany napływ zboża oraz innych produktów rolnych z Ukrainy, brak reakcji na zwalczanie choroby ASF i nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim i kołami łowieckimi, likwidacja zielonego ładu i uproszczenie przepisów unijnych związanych z produkcją rolną, wprowadzenie obowiązku wypłaty przez państwo odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę, uruchomienie niskooprocentowanych kredytów na prowadzenie i utrzymanie produkcji rolnych, wypłata kompensacji suszowej, dopłaty do kukurydzy, dopłaty do paliwa rolniczego”.
Organizator
Podlascy Rolnicy.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony