Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Biuro Zarządzania Kryzysowego
Kategoria usług
Bezpieczeństwo

Podstawowe informacje

W celu zatwierdzenia regulaminu strzelnicy właściciel obiektu składa wniosek do Prezydenta Miasta o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, do którego dołącza wymagane dokumenty i potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.


Kogo dotyczy

Właściciel lub zarządca obiektu (strzelnicy)


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie strzelnicy
 2. Regulamin strzelnicy

Czas realizacji

do 30 dni od złożenia wniosku


Opłaty

 1. Tytuł płatności: opłata skarbowa za zatwierdzenie regulaminu strzelnicy 
  Kwota: 10 zł
 2. Tytuł płatności: opłata skarbowa za pełnomocnictwa
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą na sali obsługi interesanta
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Biuro Zarządzania Kryzysowego
ul. Słonimska 2/2, 15-028 Białystok


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawy prawne

 • art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r.  poz. 955 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r., w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony