Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Urbanistyki i Architektury
Kategoria usług
Sprawy budowlane

Podstawowe informacje

Na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem.


Kogo dotyczy

Organ wydaje zaświadczenie na żądanie osoby zainteresowanej.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Czas realizacji

7 dni od złożenia wniosku


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za zaświadczenie o zgodności z m.p.z.p.
  Kwota: 17 zł
  Opłata nie dotyczy spraw związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz wniosków składanych przez jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą w siedzibie Departamentu
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki i Architektury
ul. Białówny 11, 15-437 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 869 6603, 85 869 6608


Tryb odwoławczy

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)  
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony