Wymiana prawa jazdy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Prawo jazdy

Podstawowe informacje

Wymiana prawa jazdy jest niezbędna w następujących sytuacjach:

 • zmiany danych umieszczonych w posiadanym prawie jazdy (np. imienia lub nazwiska) - nie dotyczy zmiany adresu,
 • wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat AM,
 • wymiana druków praw jazdy wydanych przed 01 lipca 1999 r.,
 • wymiana prawa jazdy w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności.

Kogo dotyczy

Każdy kogo dane osobowe uległy zmianie lub gdy prawo jazdy straciło ważność.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (wniosek należy wydrukować obustronnie na kartce papieru A4)
 2. Kserokopia prawa jazdy podlegającego wymianie
 3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, jeżeli jest wymagane.
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
 5. Dokument tożsamości (do wglądu)
 6. Kolorową fotografię (wymagania https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy)

Czas realizacji

 1. Co do zasady do 9 dni roboczych.
 2. W przypadku, gdy poprzednie prawo jazdy wydał inny urząd do 30 dni.
 3. W przypadku braków w dokumentacji, w zależności od ich rodzaju, urząd wzywa do ich uzupełnienia.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie prawa jazdy
  Kwota: 100,50 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłat skarbowych dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
II piętro, sala 210 - Sala Obsługi Interesantów


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca

Informacja o usłudze na stronie obywatel.gov.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wymiany prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: