Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Urbanistyki i Architektury
Kategoria usług
Sprawy budowlane

Podstawowe informacje

W celu uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wniosek z dołączonym dowodem wpłaty.


Kogo dotyczy

Każdy ma prawo otrzymać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. Dowód uiszczenia wymaganych opłat, o których mowa niżej.

Czas realizacji

14 dni od złożenia wniosku


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Kwota do 5 stron - 30 zł
  Kwota powyżej 5 stron - 50 zł
 2. Tytuł płatności: Opłata za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Kwota naliczana jest za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł ( nie więcej niż 200 zł)
 3. Tytuł płatności: Opłata za wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Kwota do 5 stron - 30 zł
  Kwota powyżej 5 stron - 50 zł
 4. Tytuł płatności: Opłata za wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Kwota naliczana jest za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł ( nie więcej niż 200 zł)
 5. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 6. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą w siedzibie Departamentu
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu
 7. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Urbanistyki i Architektury
ul. Białówny 11, 15-437 Białystok


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 869 6603, 85 869 6608


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony