Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Prawo jazdy

Podstawowe informacje

Dokument, dzięki któremu możesz kierować pojazdami poza Unią Europejską (UE) – w krajach, które są stronami Konwencji Wiedeńskiej albo Genewskiej.


Kogo dotyczy

Kierowców (bez względu na miejsce zamieszkania w RP)


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (wniosek należy wydrukować obustronnie na kartce papieru A4)
 2. Kserokopia prawa jazdy.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
 4. dokument tożsamości (do wglądu).
 5. Kolorową fotografię (wymagania dotyczące fotografii) https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-prawa-jazdy

Czas realizacji

Termin załatwienia sprawy wynosi do 3 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


Opłaty

 1. Tytuł płatności: Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  Kwota: 35 zł
  Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 2. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłat skarbowych dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 3. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 4. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Praw Jazdy
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
II piętro, sala 210 - Sala Obsługi Interesantów


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę

Informacja o usłudze na stronie obywatel.gov.pl

Sprawdź możliwość odbioru prawa jazdy na stronie info-car.pl


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania międzynarodowego prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: