Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

 1. Wtórnik dowodu rejestracyjnego wydawany jest z powodu utraty lub zniszczenia dotychczasowego dowodu rejestracyjnego.
 2. Wtórnik dowodu rejestracyjnego wydaje na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący, w którym pojazd jest zarejestrowany.
 3. Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

Kogo dotyczy

Właściciela zarejestrowanego pojazdu


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek;
 2. Oświadczenie właściciela pojazdu - w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego;
 3. Dotychczasowy dowód rejestracyjny - w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność;
 4. Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu -w przypadku braku informacji o terminie następnego badania technicznego w centralnej ewidencji pojazdów;
 5. Dowód osobisty - do wglądu;
 6. W przypadku firm dodatkowo KRS;
 7. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli;
 8. W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (w wysokości 17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej;
 9. Dowód uiszczenia opłaty;
 10. Aktualne ubezpieczenie OC.

Czas realizacji

 1. Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku z wymaganymi dokumentami organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni.
 2. Przed upływem tego okresu należy odebrać dowód rejestracyjny.

Opłaty

 1. Tytuł płatności: Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu nr VIN: ......
  Kwoty poszczególnych opłat:
  • za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego - 54 zł
  • za wydanie pozwolenia czasowego na wniosek - 18,50 zł
 2. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833
 3. Tytuł płatności: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
  Kwota: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)
  Opłaty skarbowej dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 4. Ponadto dokonanie płatności jest możliwe:
  • kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku, przy którym sprawa jest załatwiana
  • gotówką lub kartą w kasie Urzędu (parter pokój nr 7, kasa czynna w godzinach 8:00 - 15:00, przerwa techniczna 11:00-12:00)
 5. Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać również w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:
  • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
  • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
  • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
  • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J. K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
I piętro, sala 110


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony