Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Rejestracja pojazdu

Podstawowe informacje

Właściciel pojazdu lub jego pełnomocnik odbiera dowód rejestracyjny w urzędzie w którym pojazd jest zarejestrowany.


Kogo dotyczy

Właściciela pojazdu


Wymagane dokumenty

  1. Pozwolenie czasowe (jeżeli dokument utracił ważność - zwrot nie jest wymagany ) lub dotychczasowy dowód rejestracyjny;
  2. Dowód osobisty -do wglądu;
  3. Aktualne ubezpieczenie OC;
  4. W przypadku pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, odbioru może dokonać każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej (nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku);
  5. W przypadku działania przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (17 zł). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej (nie dotyczy to przypadków, w których pełnomocnictwo zostało już załączone do akt sprawy przy składaniu wniosku);
  6. W przypadku upływu terminu ważności okresowego badania technicznego do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Czas realizacji

Niezwłocznie


Miejsce załatwienia sprawy

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Rejestracji Pojazdów
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
III piętro, pok. 316


Kontakt telefoniczny z Urzędem

Nr infolinii: 85 879 7979


Przydatne linki

Ekolejka - zamów kolejkę


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony