Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy / Надання номеру PESEL для громадян України

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
PESEL, dane kontaktowe

Podstawowe informacje

  1. Obywatel Ukrainy może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolny organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej
  3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnej ubiegającej się o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy
  4. Do wniosku dołącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie brwi, oczy - zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby.
  5. Organ gminu potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości.

Bezpłatne zdjęcia można wykonać:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon

1.        

AB FOTO Sp.z.o.o.

Ul. Świętojańska 15 lok.7

509 665 355

2.        

Alfa Druk24

Ul. Warszawska 21 lok. 11

504 987 610

3.        

APA-LAB Mirosław Fiłonowicz

ul. Mieszka I 12 lok. 6

512 470 565

4.        

CENTRUM DRUKU FUTURA

ul. Legionowa 28

85 748 52 35

5.        

EVEREST Ernest Wyszkowski

ul. Adama Mickiewicz  36A

791 447 740

6.        

FOTO ANDRZEJ

ul. Wiejska 72 lok. U2

510 920 365

7.        

FOTO-EURO-STUDIO Anetta Doroszkiewicz

ul. Sienkiewicza 18

502 954 653

8.        

FOTO JERZY

ul. Władysława Broniewskiego 4 lok. 205

602 528 081

9.        

FOTO-OSKAR

ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 106

608 138 298

10.    

FOTO SZYMBORSKI Tadeusz Szymborski

ul. Lipowa 27

85 742 08 23

11.    

KODAK EXPRESS- Usługi Fotograficzne

Ul. Suraska 6

85 745 47 50

12.    

MARKFOT-SERWIS Mobilne Usługi Wielobranżowe Marek Turkowski (FOTO EWA)

ul. Warszawska 21 lok. 3

697 723 486

13.    

Pracownia fotografii Beata Popławska- Fotomarko.pl

ul. Mieszka I 14 lok. 42

606 938 381

14.    

P.U.H ‘’FOTO-QUELLE’’

ul. Upalna 7

602 377 881

 

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany - usługa dla obywateli Ukrainy na stronie gov.pl

 


Kogo dotyczy

Osoby fizyczne posiadające obywatelstwo ukraińskie, członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który ma Kartę Polaka oraz małżonka obywatela Ukrainy.


Czas realizacji

Niezwłocznie po złożeniu wniosku


Opłaty

Brak


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Białystok ul. Branickiego 3/5, parter - sala obsługi interesantów nr 19.
Należy pobrać bilet „H” z biletomatu znajdującego się obok portierni.


Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 85 879 7979


Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie


Przydatne linki

eKolejka - zamów kolejkę w sprawie nadania numeru PESEL


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 t. j. z późn. zm.)

 

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony