Biuro Rzeczy Znalezionych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Urzędu
Kategoria usług
Rzeczy znalezione

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908) zawiadamia się, że w Biurze Rzeczy Znalezionych w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, prowadzonym przez Urząd Miejski w Białymstoku, przechowywane są rzeczy znalezione wymienione w załączonym poniżej wykazie.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli do odbioru rzeczy w terminie dwóch lat od dnia znalezienia.

Po tym terminie, zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie jej właścicielem, na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, stanie się Miasto Białystoku.

Odbiór depozytu uwarunkowany jest opłaceniem kosztów w kwocie 5,00 złotych za przechowanie oraz utrzymanie rzeczy w należytym stanie i poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru.

Powrót na początek strony