Dowód osobisty

E-kolejka - opis procedury

Aby zarezerwować wizytę, należy kliknąć w zakładkę Zamów Kolejkę przy wybranej sprawie a następnie wybrać dzień oraz godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza, akceptacji warunków rezerwacji i polityki prywatności, system wyśle potwierdzenie rezerwacji wizyty na wskazany adres e-mail oraz sms na podany numer telefonu (tylko na krajowe numery komórkowe).

W wybranym dniu, nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując „48” oraz numer telefonu (podany przy rezerwacji) na monitorze dotykowym automatu biletowego w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 3/5.

Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z procedurą wybranej sprawy.

System rezerwacji wizyt odnotowuje spóźnienie jako rezygnację z umówionej wizyty!

 

Ekolejka

DOWÓD OSOBISTY
- rezerwacja internetowa możliwa na najbliższe 14 dni

Lista Spraw - procedury EKolejka

Odbiór dowodu osobistego

zamów kolejkę

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego. Wydanie zaświadczenia

zamów kolejkę

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

zamów kolejkę

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.