Inne dokumenty planistyczne

Departament Urbanistyki i Architektury

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
dua@um.bialystok.pl


 

W zasobach Departamentu znajdują się również inne dokumenty planistyczne sporządzone przez Departament lub zrealizowane na potrzeby opracowań planistycznych. Poniżej znajdują się opracowania ekofizjograficzne, sporządzane w różnych latach, dotyczące różnych części miasta. W roku 2009 na zlecenie prezydenta miasta powstało też Studium hydrograficzne doliny rzeki Białej.

Powrót na początek strony