ul. Wołodyjowskiego 5, 15-252 Białystok w budynku Hotelu BOSiR

Osoba do kontaktu
Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69
Lokalizacja (położenie)
ul. Wołodyjowskiego 5, 15-252 Białystok w budynku Hotelu BOSiR
Przeznaczenie
prowadzenie działalności biurowej
Cena wywoławcza
19,00 zł/m2 - miesięczna stawka wywoławcza brutto, obejmuje koszty energii elektrycznej, dostawy wody oraz odprowadzenie do kanalizacji)
Termin przetargu
2021-01-25
Status
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: