BIAŁOSTOCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej

Lokalizacja (położenie)
ul. Stroma 1a 15-661 Białystok w piwnicy Pływalni Rodzinnej
Przeznaczenie
prowadzenie działalności sportowej/ kulturalnej/ artystycznej
Cena wywoławcza
6,50 zł/m2 –miesięczna stawka wywoławcza brutto (stawka nie zawiera opłaty za energię elektryczną oraz dostawę wody i odprowadzenie do kanalizacji)
Termin przetargu
2020-10-21
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.