Białystok, ul. Łąkowa i ul. Jana III Sobieskiego, działki nr 463 i 470/1 w obr. 17

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Łąkowa i ul. Jana III Sobieskiego, działki nr 463 i 470/1 w obr. 17
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
910 000,00 zł
Termin przetargu
2021-04-20
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Edyta Komorowska, tel. 85-879 7440

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.