Białystok, ul. Łąkowa i ul. Jana III Sobieskiego, działki nr 463 i 470/1 w obr. 17

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Łąkowa i ul. Jana III Sobieskiego, działki nr 463 i 470/1 w obr. 17
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami oraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami dojazdami, placami zabaw i zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
910 000,00 zł
Termin przetargu
2021-04-20
Status
Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Urszula Janiuk, tel. 85-869 6032
Cena nabycia
919 100,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.