Białystok, ul. Kujawska, działki numer 511/9, 517/10, 518/10, 519/8 w obr. 19

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Kujawska, działki numer 511/9, 517/10, 518/10, 519/8 w obr. 19
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
300 000,00 zł
Termin przetargu
2021-06-01
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Agnieszka Kostrzeba, tel. 85 879 7434

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.