Białystok, ul. Kordiana dz. nr 1259/2 w obr. 14

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Kordiana dz. nr 1259/2 w obr. 14
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oraz infrastruktura techniczna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
110 000,00 zł
Termin przetargu
2020-09-15
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.