Białystok, ul. Klepacka, dz nr 1676/3 w obr. 6 - Starosielce Płd.

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Klepacka, dz nr 1676/3 w obr. 6 - Starosielce Płd.
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią
Cena wywoławcza
177 800,00 zł
Termin przetargu
2020-09-01
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.