Petycja w sprawie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługa płatności dokonanych online przez Interesantów

Nr petycji / sprawy
ORN-II.1510.4.2023
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-----------
W sprawie
działań zmierzających do stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługa płatności dokonanych online przez Interesantów
Data złożenia
2023-06-24

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: