Petycja w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wodociągami Białostockimi a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym w zakresie rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na części obszaru Miasta Białystok

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.3.2023
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
------
W sprawie
zawarcia umowy pomiędzy Wodociągami Białostockimi a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym w zakresie rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na części obszaru Miasta Białystok
Data złożenia
2023-05-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: