Petycja w sprawie dotyczącej pozyskania terenów w porozumieniu ze Skarbem Państwa w celu utworzenia specjalnych stref ekonomicznych

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.7.2023
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Szulc-Efekt sp. z o.o.
W sprawie
dotyczącej pozyskania terenów w porozumieniu ze Skarbem Państwa w celu utworzenia specjalnych stref ekonomicznych
Data złożenia
2023-09-22

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: