Petycja w sprawie podjęcia działań kontrolnych wobec przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich działalności

Nr petycji / sprawy
ORN-VII.152.4.2020
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
--------
W sprawie
podjęcia działań kontrolnych wobec przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich działalności
Data złożenia
2020-06-22

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: