Petycja w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na osiedlu Wygoda i budowy chodnika przy ul J. Brzechwy

Nr petycji / sprawy
ORN-VII.152.2.2020
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-----
W sprawie
zmiany organizacji ruchu drogowego na osiedlu Wygoda i budowy chodnika przy ul J. Brzechwy
Data złożenia
2020-04-17

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: