Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia hałasu wytwarzanego przez użytkowników Toru Wschodzący Białystok

Nr petycji / sprawy
ORN-VII.152.5.2020
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
------
W sprawie
podjęcia działań zmierzających do ograniczenia hałasu wytwarzanego przez użytkowników Toru Wschodzący Białystok
Data złożenia
2020-08-25

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: