Petycja w sprawie utworzenia miejsc parkingowych przed lokalem usługowym przy ul. Warmińskiej 31

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.2.2017
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Mieszkańcy Osiedla Skorupy
W sprawie
utworzenia miejsc parkingowych przed lokalem usługowym przy ul. Warmińskiej 31
Data złożenia
2017-01-31

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: