Petycja w sprawie Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.14.2017
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Mieszkańcy osiedla Zagórki
W sprawie
Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Data złożenia
2017-11-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: