Petycja w sprawie Budowy kolei miejskiej w Białymstoku

Nr petycji / sprawy ORN-II.152.11.2017
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Adam Fularz
W sprawie Budowy kolei miejskiej w Białymstoku
Data złożenia 2017-08-23

Feedback