Petycja w sprawie Petycja w związku z rozpoczęciem projektowania zmian na ul. Kopernika w ramach prac nad Intermodalnym Węzłem Komunikacyjnym.

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.4.2017
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-----
W sprawie
Petycja w związku z rozpoczęciem projektowania zmian na ul. Kopernika w ramach prac nad Intermodalnym Węzłem Komunikacyjnym.
Data złożenia
2017-05-10

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: