Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku, ul. Sokólska 1, Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, ul. Spacerowa 6, Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 1, Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 96, - III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3

Stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku, ul. Sokólska 1, Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku, ul. Spacerowa 6, Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ul. Władysława Broniewskiego 1, Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 96, - III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1, Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 3
Numer
EDU-VI.2111.1.2021
Termin składania dokumentów
2021-04-14
Status Nabór
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.