Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku, ul. Promienna 13A

Stanowisko
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku, ul. Promienna 13A
Numer
EDU-VI.2111.4.2021
Termin składania dokumentów
2021-06-15
Status Nabór
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.