Wykonanie studni głębinowej wraz z urządzeniami i instalacjami umożliwiającymi pobór wody do celów OC na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w granicach działki o nr ewidencyjnym 415/2 obr. 21 – Dojlidy w Białymstoku przy ul. Żurawiej 12

Przedmiot zamówienia
Wykonanie studni głębinowej wraz z urządzeniami i instalacjami umożliwiającymi pobór wody do celów OC na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w granicach działki o nr ewidencyjnym 415/2 obr. 21 – Dojlidy w Białymstoku przy ul. Żurawiej 12
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.18.2015
Termin składania ofert
2015-09-29
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Pan Mariusz Murawski tel. (85) 869 65 25, Pani Ewa Kułakowska tel. (85) 869 64 80

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: