Wykonanie studni głębinowej wraz z urządzeniami i instalacjami umożliwiającymi pobór wody do celów OC na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w granicach działki o nr ewidencyjnym 415/2 obr. 21 – Dojlidy w Białymstoku przy ul. Żurawiej 12

Przedmiot zamówienia
Wykonanie studni głębinowej wraz z urządzeniami i instalacjami umożliwiającymi pobór wody do celów OC na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w granicach działki o nr ewidencyjnym 415/2 obr. 21 – Dojlidy w Białymstoku przy ul. Żurawiej 12
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.18.2015
Termin składania ofert
2015-09-29
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Pan Mariusz Murawski tel. (85) 869 65 25, Pani Ewa Kułakowska tel. (85) 869 64 80

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.