Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. pn.: "Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" 790/15 2015-10-01 Pomoc społeczna Rozstrzygnięty 100000,00 PLN

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. pn.: "Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Nr konkursu
790/15
Data zamknięcia
2015-10-01
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
100000,00 PLN

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.