Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura dla obywateli”. BKO-IV.524.3.2015 2015-06-03 Kultura Rozstrzygnięty 200000,00 PLN

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura dla obywateli”.
Nr konkursu
BKO-IV.524.3.2015
Data zamknięcia
2015-06-03
Kategoria konkurs
Kultura
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
200000,00 PLN

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.