Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Białegostoku w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych 318/15 2015-08-31 Pomoc społeczna Rozstrzygnięty 200000,00 PLN

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Białegostoku w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
Nr konkursu
318/15
Data zamknięcia
2015-08-31
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
200000,00 PLN

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.