Zarządzenie nr 561/20

W sprawie
w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej jako działki o numerach 1690/157 i 1690/163, położonej w Białymstoku w obrębie 11 – Śródmieście
Nr zarządzenia
561/20
Z dnia
2020-07-02

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.