Komisja Budżetu i Finansów

Komisja rozpatruje sprawy:

 1. założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta,
 2. budżetu Miasta,
 3. podatków i opłat,
 4. majątkowe Miasta przekraczające zakres zwykłego zarządu, określone w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym,
 5. oceny systemów finansowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz efektywności ich gospodarowania,
 6. zwiększenia majątku Miasta i uporządkowanie jego stanu prawnego z uwzględnieniem:
  - osiągnięcia przychodów,
  - aktywizacji gospodarczej Miasta
 7. rozwoju Miasta,
 8. określenia wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 9. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta,
 10. pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych.

Członkowie Komisji:

 1. Alicja Biały
 2. Jowita Chudzik
 3. Henryk Dębowski
 4. Katarzyna Jamróz - Przewodnicząca Komisji
 5. Ksenia Juchimowicz
 6. Katarzyna Kisielewska – Martyniuk
 7. Sebastian Jakub Putra
 8. Agnieszka Małgorzata Rzeszewska - Wiceprzewodnicząca Komisji
 9. Marek Stanisław Tyszkiewicz

 

Obsługa Komisji:

Biuro Rady Miasta
ul. Słonimska 1, pok. 605
Olga Gierejko, telefon 85 869 6284

Powrót na początek strony