„Białystok solidarny z sędziami” – wiec wsparcia niezawisłych sędziów, którzy mają odwagę stosować obowiązujące prawo, w tym Konstytucję oraz prawo europejskie, za co są prześladowani przez obóz rządzący. Żądanie przywrócenia do pracy zawieszonych sędziów, w tym najdłużej zawieszonych Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna, których obóz rządzący próbuje wyeliminować z życia zawodowego.

Miejsce zgromadzenia
Główne wejściem do budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 .
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
18.12.2021 godz. 18.00
Termin zgromadzenia (zakończenie)
18.12.2021 godz. 19.00
W sprawie
„Białystok solidarny z sędziami” – wiec wsparcia niezawisłych sędziów, którzy mają odwagę stosować obowiązujące prawo, w tym Konstytucję oraz prawo europejskie, za co są prześladowani przez obóz rządzący. Żądanie przywrócenia do pracy zawieszonych sędziów, w tym najdłużej zawieszonych Igora Tuleyi i Pawła Juszczyszyna, których obóz rządzący próbuje wyeliminować z życia zawodowego.
Organizator
Podlaski Regionalny Oddział Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji,
Powrót na początek strony