"Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym"

Miejsce zgromadzenia
Rynek Kościuszki - pierzeja zachodnia (okolice ul. Spółdzielczej)
Trasa przemarszu
Rynek Kościuszki - ul. Malmeda - ul. Piłsudskiego - ul. Branickiego - ul. Piastowska - ul. Towarowa - ul. Sienkiewicza - ul. Jagienki - ul. Poleska - ul. Jurowiecka - ul. Sienkiewicza - ul. Legionowa - ul. Suraska - Rynek Kościuszki (zakończenie zgromadzenia)
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
30.07.2021 r., godz. 18.15
Termin zgromadzenia (zakończenie)
30.07.2021 r., godz. 20.00
W sprawie
"Zademonstrowanie obecności w przestrzeni publicznej rowerzystów, promocja roweru jako środka transportu, wyrażenie postulatu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb rowerzystów oraz konieczności działania na rzecz ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym"
Organizator
osoba fizyczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony