,,40 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce".

Miejsce zgromadzenia
Tablica upamiętniająca ofiary stanu wojennego przy ul. Lipowej 20.
Termin zgromadzenia (rozpoczęcie)
13.12.2021 r. godz. 19.15
Termin zgromadzenia (zakończenie)
13.12.2021 r. godz. 19.50
W sprawie
,,40 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce".
Organizator
Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony