Petycja w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Białystok a gminą Juchnowiec Kościelny w zakresie wykonywania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań Miasta Białystok w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na części obszaru Miasta Białystok w rejonie u. Pszenicznej

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.5.2022
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-----------
W sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Białystok a gminą Juchnowiec Kościelny w zakresie wykonywania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zadań Miasta Białystok w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na części obszaru Miasta Białystok w rejonie u. Pszenicznej
Data złożenia
2022-10-25

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: