Petycja w sprawie sprzeciwu wobec chęci sprzedaży i zabudowy terenu przy ul. Młynowej 29

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.1.2022
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
--------
W sprawie
sprzeciwu wobec chęci sprzedaży i zabudowy terenu przy ul. Młynowej 29
Data złożenia
2022-03-04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: