Petycja w sprawie budowy ul. Nadrzecznej w Białymstoku wraz z budową /przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.4.2022
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-------------
W sprawie
budowy ul. Nadrzecznej w Białymstoku wraz z budową /przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Data złożenia
2022-06-15
Powrót na początek strony