Zarządzenie nr 88/20

W sprawie
zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób /podmiotów/ sprawujących pieczę zastępczą
Nr zarządzenia
88/20
Z dnia
2020-02-12

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: