Zarządzenie nr 626/21

W sprawie
ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Węglowej
Nr zarządzenia
626/21
Z dnia
2021-07-28

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: