Zarządzenie nr 625/21

W sprawie
ustalenia zasad handlu związanego ze świętem „Wszystkich Świętych” na części nieruchomości stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Białegostoku
Nr zarządzenia
625/21
Z dnia
2021-07-26

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: