Zarządzenie nr 1264/18

W sprawie
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Lawendowej
Nr zarządzenia
1264/18
Z dnia
2018-11-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.